Home
Spreekuur: maandag, woensdag en donderdag 19.00 - 21.00 en dinsdag en zaterdag 13.00 - 15.00
Torenstraat 138, 3311 TR Dordrecht
Afbeelding van een wetboek met pen

Kom langs

U kunt zonder afspraak langskomen om uw vraag te stellen. Lees verder...
Afbeelding van een telefoon

Bel ons

U kunt uw vraag ook per telefoon stellen. Lees verder...
Afbeelding van een at

E-mail ons

Stel uw vraag per email. Lees verder...
Afbeelding van een uitroepteken en een vraagteken

Veel gestelde vragen

De antwoorden op de meest gestelde vragen hebben wij voor u verzameld. Lees verder...
Afbeelding van een donatie

Steun de rechtswinkel

De rechtswinkel Dordrecht is volledig gratis. Uw steun wordt daarom zeer op prijs gesteld! Lees verder...

De werkgever dient zich aan vele wetten en regels te houden in het geval hij een werknemer wilt ontslaan. Op grond van het ontslagrecht, mag een werkgever een werknemer alleen ontslaan als hij daarvoor een goede reden heeft. In beginsel legt de werkgever deze reden voor aan de rechter of het UWV. Deze toetsen of de opgegeven reden een geldige reden is met voldoende onderbouwing. Enkele van deze redenen zijn:

 1. Verstoorde arbeidsrelatie
  Dit is een van de meest voorkomende situaties. De werkgever moet in dit geval met bewijzen komen om aan te tonen dat de relatie is verstoord en moet hij aantonen dat hij heeft geprobeerd het probleem op te lossen. Een oplossing is bijvoorbeeld herplaatsing of het inschakelen van een mediator.

 2. Disfunctioneren
  Van disfunctioneren is sprake indien u niet voldoet niet aan de eisen die bij uw functie horen. Dit is echter niet gemakkelijk te bewijzen, de functie-eisen moeten namelijk duidelijk beschrijven wat er van de werknemer wordt verwacht. Ontstaat het disfunctioneren door aanleiding van ziekte of privéomstandigheden, dan is dit vaak een geldige reden voor de rechter om het verzoek van de werkgever af te wijzen.

 3. Bedrijfseconomische redenen
  Het gaat in dit geval om de financiële situatie van uw werkgever. In dit geval moeten er cijfers zijn om de dringende aard van het ontslag aan te tonen.

 4. Ontslag op staande voet
  In sommige gevallen is het mogelijk om iemand direct te ontslaan, bijvoorbeeld in geval van een verdenking van diefstal of indien sprake is van intimidatie. Dit kan alleen onverwijld, dat wil zeggen dat de werkgever de werknemer onmiddellijk moet ontslaan nadat de dringende reden heeft plaatsgevonden.

 5. Verwijtbaar handelen of nalaten. Ook kan er sprake zijn van verwijtbaar handelen of nalaten. Hiervan is sprake als u diploma’s vervalst, werk weigert zonder goede reden of het niet houden aan de geheimhoudingsplicht.

 6. Langdurige arbeidsongeschiktheid
  Deze ontslaggrond is enkel van toepassing indien u langer dan 104 weken arbeidsongeschikt bent. Dit is de periode waarin de werkgever uw arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen wegens het opzegverbod ziekte. Van belang is dat het aannemelijk is dat niet binnen 26 weken herstel zal optreden of dat de werknemer binnen die periode de arbeid in aangepaste vorm kan verrichten. De termijn voor ontslag op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid kan langer zijn dan de genoemde 104 weken, bijvoorbeeld omdat de aanvraag van een WIA-uitkering is vertraagd of als aan de werkgever een loonsanctie is opgelegd.

 7. Frequent ziekteverzuim
  Onder frequent ziekteverzuim wordt verstaan dat een werknemer regelmatig niet komt werken met als reden dat hij ziek is of andere gebreken heeft. Verplicht voor deze ontslaggrond is dat het frequent ziekteverzuim van de werknemer onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering heeft. De voorwaarden voor ontslag op grond van frequent ziekteverzuim zijn dat: 1) de werknemer met enige regelmaat, maar niet langdurig ziek is; 2) het niet kunnen werken niet het gevolg is van onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden; 3) te verwachten is dat binnen 26 weken geen herstel optreedt en dat binnen die periode de werknemer geen aangepast werk kan uitvoeren.

 8. Werk weigeren
  Als u, als werknemer, werk weigert kan dit gegronde reden zijn voor ontslag. Echter, er zitten een aantal voorwaarden aan deze ontslaggrond. Niet elke werkweigering kan namelijk tot een gerede grond voor ontslag leiden. Bent u benieuwd naar de voorwaarden? Stuur dan uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of kom langs op ons spreekuur (Torenstraat 138 te Dordrecht 3311 TR).

 9. Niet nakomen van re-integratieverplichtingen
  Een werknemer komt zijn re-integratieverplichtingen niet na als hij: 1) geen gevolg geeft aan redelijke voorschriften en/of niet meewerkt aan maatregelen die hem in staat stellen het (aangepaste) werk te verrichten; 2) niet meewerkt aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak en inkomen naar arbeidsvermogen; 3) geen passende arbeid wil verrichten. Uw werkgever is verplicht u schriftelijk te laten weten dat u uw verplichtingen niet nakomt.

 10. Andere omstandigheden Onder andere omstandigheden vallen omstandigheden waarbij het voor de werkgever niet redelijk is om het arbeidscontract te laten voortduren. Een voorbeeld van andere omstandigheden is indien een werknemer illegaal in Nederland verblijft of in de gevangenis zit.

 11. Overeenstemming tussen werkgever en werknemer
  Indien de werknemer het eens is met zijn ontslag, kunnen zij een transitieovereenkomst opstellen. In dit geval hoeft de werkgever niet eerst langs het UWV of de rechter. Wij raden u om aan de transitieovereenkomst altijd te laten controleren door een advocaat. De belangen bij een goede overeenkomst zijn hoog. Zo kan uw WW-uitkering niet worden toegekend indien de transitieovereenkomst op een bepaalde wijze is opgesteld. U kunt tevens naar Stichting Rechtswinkel Dordrecht om uw overeenkomst te laten controleren.

Mocht u vragen hebben over ontslag, kunt u langskomen op ons spreekuur op maandag-, woensdag- en donderdagavond van 19:00 – 21:00 uur en zaterdagmiddag van 13:00 – 15:00 uur (Torenstraat 138 te Dordrecht 3311 TR), telefonisch contact opnemen (078 - 613 4458) of stuur uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bezoekadres

U kunt ons vinden aan de Torenstraat 138 te (3311 TR) Dordrecht

Onze Sponsoren

ANBI

ANBI

Beheer website

De website www.derechtswinkel.nl is in eigendom bij de Stichting Vrienden van Rechtswinkel Dordrecht (SVRD). De SVRD beheert en exploiteert de website ten behoeve van de rechtswinkel Dordrecht. Heeft u vragen of suggesties over vermeldingen op deze website, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de SVRD via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..