Langdurige ziekte en re-integratie
Spreekuur: maandag, woensdag en donderdag 19.00 - 21.00 en dinsdag en zaterdag 13.00 - 15.00
Torenstraat 138, 3311 TR Dordrecht
Afbeelding van een wetboek met pen

Kom langs

U kunt zonder afspraak langskomen om uw vraag te stellen. Lees verder...
Afbeelding van een telefoon

Bel ons

U kunt uw vraag ook per telefoon stellen. Lees verder...
Afbeelding van een at

E-mail ons

Stel uw vraag per email. Lees verder...
Afbeelding van een uitroepteken en een vraagteken

Veel gestelde vragen

De antwoorden op de meest gestelde vragen hebben wij voor u verzameld. Lees verder...
Afbeelding van een donatie

Steun de rechtswinkel

De rechtswinkel Dordrecht is volledig gratis. Uw steun wordt daarom zeer op prijs gesteld! Lees verder...

Langdurige ziekte en re-integratie

Rechten en plichten bij ziekte of arbeidsongeschiktheid

Als u van mening bent dat u niet in staat bent om werk te verrichten kunt u zich ziekmelden. De manier waarop dit dient te geschieden is afhankelijk van de regels die zijn opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst, een cao of personeelshandboek. Als u daarin niets vindt is een email vaak voldoende.

De volgende stap wordt dan gemaakt door de werkgever, deze kan uw melding namelijk accepteren of weigeren. Ingeval van weigering zal de werkgever de bedrijfsarts inschakelen en loon moet gedurende deze periode doorbetaald worden.

De wet Poortwachter (Ziektewet) treedt na de ziekmelding direct in werking. In deze wet staan al de rechten en plichten omtrent ziekte en arbeidsongeschiktheid. Hieronder vindt u daar een overzicht van.

Verplichtingen voor de werkgever

Uw werkgever dient zich te houden aan de in de wet opgenomen rechten en plichten. De wet kent een stappenplan met betrekking tot de manier en het tijdstip van handelen door de werkgever. Wees altijd voorzichtig met het tekenen van documenten die u na het terugkomen voor worden gelegd. Manipulatie van documenten, bijvoorbeeld door antedatering, kan ervoor zorgen dat het lijkt dat door partijen op een bepaalde manier is gehandeld, terwijl dat misschien niet zo ging.

Het re-integratietraject

In de eerste week vindt de ziekmelding plaats en op dit moment start het traject. Bij een ziekteperiode die 6 weken passeert moet de bedrijfsarts ingeschakeld worden door de werkgever. Het is vervolgens aan de arts om vast te stellen of u (nog) ziek bent en welke werkzaamheden u, gezien de situatie, kunt doen. Deze vaststelling van feiten door de arts wordt de probleemanalyse genoemd. U gaat vervolgens met uw werkgever om de tafel zitten en stelt samen een plan van aanpak op dat gebaseerd is op de probleemanalyse. In dit plan staat wanneer en hoe u weer aan het werk gaat. Het plan van aanpak moet uiterlijk in de achtste week zijn opgesteld.

Eerste jaar

Na het eerste jaar moet uw werkgever u uitnodigen voor een eerstejaarsevaluatie. De evaluatie bevat een opsomming van de vooruitgang die u tot dan hebt gemaakt en wat de vervolgstappen zijn. Na 88 werken ontvangt u een brief van het UWV waarmee u een WIA-uitkering kunt aanvragen. Deze brief bevat de uiterste datum waarop u een aanvraag kunt insturen. Als u een WIA-uitkering wilt aanvragen moet u binnen 91 weken, met uw werkgever, de eindevaluatie in hebben gevuld. De eindevaluatie is een actualisering van het dossier, waarin de huidige situatie wordt geschetst. Hierin moet ook een oordeel van de bedrijfsarts betrokken worden. De aanvraag moet vervolgens uiterlijk in week 93 zijn ingediend. In die week moet het hele dossier compleet zijn.

Keuring

Dan vindt de WIA-keuring plaats. Deze keuring is de leidraad voor het vaststellen van het arbeidsongeschiktheidspercentage, waarop de omvang van de uitkering is gebaseerd. Ook wordt gecontroleerd in hoeverre de werkgever zijn best heeft gedaan om een bijdrage te leveren aan de integratie. Als alles goed in geregeld zal de WIA-uitkering na 104 weken ziekte ingaan. Mocht het UWV van mening zijn dat de werkgever onvoldoende heeft bijgedragen aan uw integratie, kan het UWV de werkgever een loonsanctie opleggen. Dit houdt in dat uw re-intergratietraject met een jaar wordt verlengd.

Rol van de werknemer in dit proces

Als werknemer bent u verplicht om een positieve bijdrage te leveren. Dit betekent in elk geval dat u geen belemmering voor uw eigen herstel mag vormen. U moet de adviezen van de artsen respecteren en opvolgen, als u ervoor kiest om dit niet te doen kan uw loon opgeschort worden.

Het kan echter voorkomen dat u zich niet kunt vinden in een oordeel van de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige. In dat geval kunt u een second opinion bij een andere arbodienst of deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen. De kosten voor een deskundigenoordeel zijn € 100,00.

Complicaties

Het kan voorkomen dat uw werkgever stelt geen passend werk voor u te hebben. Uw werkgever is echter wel verplicht naar passend werk of passende werkplek te zoeken. Uw werkgever dient in dat geval een arbeidsdeskundige in te schakelen die onderzoekt of uw werkplek kan worden aangepast. Als dat niet mogelijk is moet worden gekeken of u nog andere functies binnen de organisatie kunt verrichten. Dit wordt re-integratie in het eerste spoor genoemd. Als vaststaat dat u binnen de organisatie niet kunt re-integreren, betekent dit niet het einde van het re-integratietraject. Uw werkgever kan u namelijk ook laten re-integreren in het tweede spoor. In het tweede spoor zult u gaan re-integreren bij een andere werkgever. Uw eigen werkgever blijft wel verantwoordelijk voor de re-integratie en het loon.  Doorgaans wordt een re-integratiebureau ingeschakeld voor de bemiddeling tussen uw werkgever en de tweede spoorwerkgever. U hoeft geen nieuwe arbeidsovereenkomst te tekenen in het tweede spoor. Het tweede spoor is geen ontslag!

Situationele arbeidsongeschiktheid

Soms is de reden van uw arbeidsongeschiktheid gelegen in het werk of de werksfeer. Dit wordt ook wel situationele arbeidsongeschiktheid genoemd. Vaak gaat de arbeidsongeschiktheid gepaard met een onderliggend arbeidsconflict. Situationele arbeidsongeschiktheid komt ook regelmatig voor bij een burn-out, stress gerelateerde klachten of als u overspannen bent. Ook bij deze vorm van arbeidsongeschiktheid moet een bedrijfsarts worden ingeschakeld. De bedrijfsarts gaat wel anders om met situationele arbeidsongeschiktheid. Soms schrijft de bedrijfsarts een time-outperiode voor waarin u en uw werkgever elkaar niet spreken. Mediation kan in sommige gevallen ook een oplossing bieden.

Als het conflict erg uit de hand loop is het mogelijk dat de werkgever u een vaststellingsovereenkomst voorlegt. Tijdens de eerste twee jaar van uw ziekteperiode geldt echter een verbod tot opzegging. Dit opzegverbod weerhoudt uw werkgever ervan u te ontslaan tijdens die periode.

Loon

Het is mogelijk dat uw loon tijdens ziekte lager ligt dan normaal. Het wettelijk minimum ligt op 70% van uw normale loon. Hiervan mag ten voordele voor de werknemer worden afgeweken indien dit bij cao of arbeidsovereenkomst is geregeld.

Wat kan Stichting Rechtswinkel Dordrecht voor u betekenen?

Heeft u behoefte aan hulp? Stichting Rechtswinkel Dordrecht kan u adviseren met betrekking tot uw rechten. Afhankelijk van de zaak, kan de rechtswinkel ook namens u procederen. Wenst u een doorverwijzen naar een specialist, dan kennen wij goede advocaten voor u die niet duur zijn. Wellicht komt u in aanmerking voor een advocaat op kosten van de overheid. Ook daar kunnen wij u over adviseren.

Wilt u uw situatie graag persoonlijk bespreken?

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met Stichting Rechtswinkel Dordrecht. Onze juristen kunnen u aan de hand van een gedegen advies op weg helpen. Indien nodig, zullen wij u doorverwijzen naar een professional die u in uw situatie van dienst kan zijn. U kunt vervolgens een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek inplannen.  Uiteraard is onze advisering volledig gratis.

U kunt zowel telefonisch, per e-mail of via onze website contact met ons opnemen. Daarnaast bent u van harte welkom op ons inloopspreekuur.

Openingstijden

De rechtswinkel Dordrecht is op de volgende tijden geopend:

Maandag : 19:00 - 21:00
Dinsdag : 19:00 - 21:00
Woensdag : 19:00 - 21:00
Donderdag : 19:00 - 21:00
Zaterdag : 13:00 - 15:00

U kunt op deze tijden langskomen zonder afspraak, of ons bellen op  078 - 613 44 58. Mocht u ons buiten de openingstijden willen bereiken, dan kunt u ons bellen en een boodschap achterlaten op ons antwoordapparaat, of een Whatsapp bericht sturen.

E-mail

ANBI

ANBI

Beheer website

De website www.derechtswinkel.nl is in eigendom bij de Stichting Vrienden van Rechtswinkel Dordrecht (SVRD). De SVRD beheert en exploiteert de website ten behoeve van de rechtswinkel Dordrecht. Heeft u vragen of suggesties over vermeldingen op deze website, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de SVRD via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..